B

Bài Tango Cho Riêng Em - Hoàng Nguyên
Besame Mucho - Consuelo Velázquez
Biển T́nh - Lam Phương
Biết Nói Ǵ Đây - Huỳnh Anh
Búp bê Không T́nh Yêu - Vũ Xuân Hùng