C

Cho Quên Hết Thương Đau - Christopher
Chờ Đông - Ngân Giang