M

Main Dans La Main - Christopher
Mong Ước Kỷ Niệm Xưa - Nguyễn Xuân Phương
Moon Represents My Heart - Đặng Lệ Quân
Môi Tím - Nhạc Ngoại
Một Cõi Tình Phai - Ngô Thụy Miên
Mùa Đông Của Anh - Trần Thiện Thanh
Mười Năm Tình Cũ - Trần Quảng Nam