T

Tan Tác - Lời Việt: Lữ Liên
Tango Tím - Anh Bằng
Tạ Từ Trong Đêm - Trần Thiện Thanh
Tình Bắc Duyên Nam - Xuân Tiên
Tình Lỡ - Thanh Bình
Tình Nồng Cháy - Anh Bằng
Tình Sâu Kín - Yanni Nguyên
Thu Ca - Phạm Mạnh Cương
Trái tim mùa đông - Trúc-Hồ